Home       School       Over mij       Blogs en filmpjes       Leuk om te doen       Contact      

Disclaimer

Disclaimer voor BT Topboeken B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van BT Topboeken B.V. Van deze website mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

BT Topboeken B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en producten op deze pagina zijn met zorg samengesteld. Mochten gegevens niet volledig of onjuist zijn, dan spijt dat ons, maar we kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid nemen. Wij behouden het recht om gegevens op deze site aan te passen zonder dat van tevoren aan te kondigen.

 

 

 

© 2024 Bianca Terlouw - website door DigiConcept